WBE
"De Dongeradielen"

Friesland

Jagen

 

* Waarom jagen
* Jager worden
* Jachtwet en Flora- en Faunawet
* Jachtseizoen
* Hulpmiddelen

Waarom jagen


De jacht bestaat al zolang er mensen zijn. Vroeger moesten de mensen jagen om aan vlees te komen en ze gebruikten de huiden van de dieren als kleding. Mensen moesten jagen om te overleven.

Dat is tegenwoordig niet meer zo. Voor veel mensen is jagen een hobby geworden, ze jagen in hun vrije tijd. Een jager is graag in de natuur, hij zorgt voor het wild. Hij zal ook in het veld te vinden zijn als het jachtseizoen gesloten is, wanneer er dus niet gejaagd mag worden.
Bij een jager staat het wildbeheer voorop, niet het schieten van het wild. Maar om te voorkomen dat er te veel wild is of in het geval bepaalde dieren schade aanrichten een andere dieren of aan gewassen is afschot in die gevallen gewenst.

Jagers moeten in het bezit zijn van een jachtakte. De politie geeft alleen een jachtakte af als de aanvrager:

  • minstens 18 jaar is
  • het diploma van het jachtexamen gehaald heeft
  • WA-verzekerd is voor de jacht
  • aan kan tonen dat hij een jachtveld in Nederland heeft
  • geen strafblad heeft 

Jager worden


Voor jacht, faunabeheer en schadebestrijding gelden strenge regels. Daarom dient men een pittige jachtopleiding te volgen en te slagen voor het examen. Tijdens deze opleiding komt aan de orde: . Kennis van de flora en fauna
. Wetskennis
. De verschillen tussen jacht, beheer en schadebestrijding
. Veilige omgang met een wapen
. Schietvaardigheid

De jachtopleiding wordt georganiseerd door de Stichting Jachtopleidingen
Nederland, de SJN ( www.knjv.nl/sjn ).

Terug naar boven

Jachtwet en Flora- en Faunawet

In 1923 werd de eerste Jachtwet van kracht. Hierin was het landbouwbelang groter dan het belang van de jacht. De jacht was voornamelijk gericht op het bestrijden van schade die het wild aanbracht aan de gewassen. Slechts een klein deel van de wet was gewijd aan belangen van de jacht en er werd nog helemaal niet gesproken over natuurbescherming.

De maatschappij ontwikkelde zich intussen verder en daarmee veranderde ook het jachtbedrijf. Dit leidde in 1954 tot een geheel nieuwe Jachtwet waarin een goede afstemming plaatsvond van de belangen van de landbouw (schadebestrijding), de natuurbescherming (behoud van soorten) en de jacht. In 1977 werd de wet opnieuw gewijzigd op belangrijke punten en werd het jachtexamen ingevoerd dat men sinds die tijd moet afleggen voordat men mag jagen.

Sinds 1 april 2002 is er de Flora- en Faunawet. Alles met betrekking tot de jacht wordt nu hierin geregeld.

Deze wet(ten) kunt u vinden op de site van de overheid onder het kopje wet- en regelgeving.

Jachtseizoen:
Haas 15 oktober 31 december
Wilde eend 15 augustus 31 januari
Fazant: haan 15 oktober 31 januari
Fazant: hen 15 oktober 31 december
Wild konijn * 15 augustus 31 januari
Houtduif 15 oktober 31 januari
 
* komen in het gebied van WBE De Dongeradielen nauwelijks of niet voor

Konijn en houtduif staan op de vrijstellingslijst en mogen ook buiten het jachtseizoen worden bejaagd/bestreden. Eend mag alleenworden bejaagd van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang

Zwarte kraai en kauw zijn landelijk vrijgesteld en kunnen dus gedurende het hele jaar geschoten worden ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen en fauna.


Terug naar boven

Hulpmiddelen


Wat een jager nodig heeft in het veld is een verrekijker, zijn geweer en gepaste kleding. Ook kan gebruik gemaakt worden van lokmiddelen, lokvogels, eendenkooien en bijvoorbeeld licht. In de wet staat vermeld welke middelen zijn toegestaan.

Verder horen in de jacht een jager en een jachthond bij elkaar. Een hond is nodig voor het ophalen van het aangeschoten wild. Om dat te kunnen doen moet de jachthonf goed worden opgeleid. Dit kan de jager eventueel zelf doen, maar er zijn ook cursussen voor. Meer over de cursussen die de KNJV geeft kunt u vinden op hun website.


© WBE-De Dongeradielen - Laatst bijgewerkt op 25.06.2014
bezoekers