WBE
"De Dongeradielen"

Friesland

Wat is en doet een WBE

eend haas jagers

 

* Inleiding
* Wat is een WBE
* Wat doet een WBE
* Natuurbeheer is samenwerking

Inleiding

Ons land heeft gelukkig en misschien wel verrassend een gevarieerde wildstand. Dit komt vooral door een goed natuur- en een goed wildbeheer. De jagers dragen daar aan bij door de natuur en het wild in hun jachtgebied goed te verzorgen.

Wat is een WBE?

Een wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband tussen verschillende jagers en jachtopzieners in een bepaald gebied. Zij bundelen hun kennis en gegevens, en de verzamelde informatie komt in een WBE Databank. Aan de hand hiervan kan een faunabeheerplan worden opgesteld. Dit gebeurt dan weer door de FBE (Faunabeheereenheid)
Een werkgebied van een WBE is ongeveer 5.000 hectare of meer. De WBE's zijn aangesloten bij de KNJV, de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging.

Wat doet een WBE?

De taken van een WBE liggen op het gebied instandhouding, bescherming en verzorging van fauna en verantwoord jagen. Een WBE werkt op lokaal niveau zodat een directe relatie met de omgeving waarin de dieren leven gewaarborgd is. Een greep uit deze taken:

. Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers
. Het houden van toezicht in het veld
. Inventarisatie (telling) van fauna
. Aanleveren gegevens aan de FBE
. Bestrijden van wildschade
. Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
. Onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen en knotwilgen
. Het installeren en controleren van nestkasten
. Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren
. Uitvoeren van weidevogelbescherming
. Het leveren van gegevens aan de WBE Databank

Terug naar boven

Natuurbeheer is samenwerking

Hoewel men soms anders zou denken: jagers en natuurbeschermers streven hetzelfde doel na: het behoud en bescherming van natuur. Op veel fronten werken ze dan ook al samen, zoals in de FBE's. Verder is er regelmatig overleg over weidevogels, terugdringen van exoten en het voorkomen van schade aan gewassen met Vogelbeschermingsgroepen, agrariërs . En natuurlijk is er het contact met de (lokale) overheden over het beheren van het wild in de natuur.

Terug naar boven


© WBE-De Dongeradielen - Laatst bijgewerkt op 25.06.2014
bezoekers