WBE
"De Dongeradielen"

Friesland

De KNJV

fazant jachthond jager

 

* Wat is de KNJV
* Wat doet de KNJV
* Contact met de KNJV

Wat is de KNJV?

De KNJV is een landelijke organisatie. Zij verricht onderzoek naar de ontwikkeling van de wildstand en geeft adviezen. Verder organiseert de KNJV opleidingen voor jachthonden en stimuleert ze haar leden om deel te nemen aan oefendagen voor het jachtschieten. Verder geeft de KNJV het blad De Nederlandse Jager uit.

De KNJV werkt in het faunabeheer onder andere samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, de Provinciale Landschappen en LTO Nederland.

Wat doet de KNJV?
   
* Belangenbehartiging in de provincies, in Den Haag en in Brussel
* Vaktijdschrift 'De Nederlandse Jager'
* Voorlichting en cursussen over de Flora- en faunawet
* Antwoord op al uw vragen op jachtgebied
* Ledenvoordeel bij de KNJV businesspartners
* Aantrekkelijk verzekeringspakket, met o.a. een jachthondenongevallen verzekering
* Ondersteuning van de wildbeheereenheden bij uiteenlopende onderwerpen
* Cursussen en proeven voor jachthonden
* Oefendagen en wedstrijden voor jachtschieten

Terug naar boven

 

Contact met de KNJV

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging is bereikbaar voor vragen over jacht, beheer, schadebestrijding, jachthonden en aanverwante onderwerpen. U kunt ook informatie krijgen op hun webiste: www.knjv.nl. Voor leden is daar een zeer interessant intranet. Op hun website kunt u de benodigde adresgegevens vinden.


Terug naar boven

© WBE-De Dongeradielen - Laatst bijgewerkt op 25.06.2014
bezoekers